בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

קישורי האתר

אגף הבחינות במשרד החינוך

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
לוח בחינות מועד חורף תשע"ח 2018

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B156FD82-DA54-46EA-B891-10A31476A388/215310/20191.pdf
לוח בחינות מועד קיץ תשע"ח 2018

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B156FD82-DA54-46EA-B891-10A31476A388/214487/2018.pdf
אוניברסיטת תל אביב

http://www.tau.ac.il/
אוניברסיטת תל אביב חישוב תנאי קבלה

http://go.tau.ac.il/index.php/ba/how-to-get-in/calc
האוניברסיטה העברית בירושלים

http://www.huji.ac.il/
האוניברסיטה העברית חישוב תנאי קבלה

http://www.huji.ac.il/dataj/controller/getinfo/TLM-SICKUYEYKABALA?
אוניברסיטת בר אילן

http://www1.biu.ac.il/
אוניברסיטת בר אילן חישוב סיכויי קבלה

https://shoham.biu.ac.il/kabala/Psychometric.aspx
הטכניון בחיפה


https://www.technion.ac.il/
הטכניון חישוב סיכויי קבלה

http://admissions.technion.ac.il/calculator/
אוניברסיטת חיפה

http://www.haifa.ac.il/
אוניברסיטת חיפה חישוב סיכויי קבלה

http://registration.haifa.ac.il/
אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx
אוניברסיטת בן גוריון חישוב סיכויי קבלה

http://bgu4u.bgu.ac.il/html/average_calc/
מרכז ארצי לבחינות והערכה

http://www.nite.org.il/