קישורי האתר

אגף הבחינות במשרד החינוך

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/default.aspx
לוח בחינות מועד חורף תשע"ו 2016

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B4796080-8295-42D6-87DB-CFE3DC28AD1E/206676/LuachWin2016IntTyota1.pdf
לוח בחינות מועד קיץ תשע"ו 2016

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/488B19F1-61A4-4871-BCFE-A8AD7DDE5B58/208911/LuachSum2016SOFI.pdf
אוניברסיטת תל אביב

http://www.tau.ac.il/
אוניברסיטת תל אביב חישוב תנאי קבלה

http://go.tau.ac.il/index.php/ba/how-to-get-in/calc
האוניברסיטה העברית בירושלים

http://www.huji.ac.il/
האוניברסיטה העברית חישוב תנאי קבלה

http://www.huji.ac.il/dataj/controller/getinfo/
אוניברסיטת בר אילן

http://www1.biu.ac.il/
אוניברסיטת בר אילן חישוב סיכויי קבלה

https://dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/index.jsp
הטכניון בחיפה


http://www1.technion.ac.il/
הטכניון חישוב סיכויי קבלה

http://ug.technion.ac.il/admissions/calc/calc_set.html
אוניברסיטת חיפה

http://www.haifa.ac.il/
אוניברסיטת חיפה חישוב סיכויי קבלה

http://registration.haifa.ac.il/
אוניברסיטת בן גוריון

http://web.bgu.ac.il/home
אוניברסיטת בן גוריון חישוב סיכויי קבלה

http://bgu4u.bgu.ac.il/html/average_calc/
מרכז ארצי לבחינות והערכה

טל.  02-6759555


http://www.nite.org.il/