בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

סמס´ חורף תש"9

בימי שישי, ערבי חג, שבתות וחגים לא מתקיימים לימודים.

שאר הימים לימודים כרגיל כולל בחנוכה.