בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

סמס´ חורף תשע"ז

בימי שישי, ערבי חג, שבתות וחגים לא מתקיימים לימודים.

להלן פירוט הימים בהם לא יתקיימו לימודים:

יום ג´ 11.10.16 ערב יום כיפור

יום ד´ 12.10.16 יום כיפור

יום א´ 16.10.16 ערב סוכות

יום ב´ 17.10.16 סוכות

יום א´ 23.10.16 ערב שמחת תורה (הושענא רבא)

יום ב´ 24.10.16 שמחת תורה

חול המועד סוכות ימים ג´, ד´ ו-ה´  18.10-20.10.16- לימודים כרגיל