בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

סמס´ חורף תשע"ט

בימי שישי, ערבי חג, שבתות וחגים לא מתקיימים לימודים.

שאר הימים לימודים כרגיל כולל בחנוכה.