בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

תחנת מידע לתלמיד

תנ"ך

בראשית פרק כ"ה 19-34 לחץ כאן

בראשית פרק כ"ז לחץ כאן

לרשימת מושגים שלמדנו בבראשית לחץ כאן

סיפורי אליהו לחץ כאן

למבחן בית נביאי אמת ונביאי שקר לחץ כאן

אנגלית 3

תרגיל מס´ 1: קיץ תשס"ו באתר משרד החינוך לחץ כאן

מתמטיקה 3

להצגת המלצה לתרגילים ממאגר שאלות שמבינהם יבחרו שאלות לשאלונים 035001 035002 במועד קיץ תש"ע  לחץ כאן

ספרות

לקישור לניתוח הסיפור  "סיפור אהבה" אהרון אפלפלד לחץ כאן

מתמטיקה 4

לתרגיל מתאריך 25.9.11 לחץ כאן

לתרגיל מתאריך 11.10.11 לחץ כאן

לפתרון בחינה באלגברה שאלון 05 מאי 2012  לחץ כאן

אזרחות

לתרגול זכויות עקרונות באזרחות  לחץ כאן

לצפיה בפתרון התרגיל רק לאחר שפתרת בעצמך  לחץ כאן

להורדת מבחן מתכונת מס´ 1 מועד קיץ תש"ע מאי 2010  לחץ כאן

להורדת מבחן מתכונת מס´ 2 מועד קיץ תש"ע יוני 2010  לחץ כאן