בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

תחנת מידע לתלמיד

גאוגרפיה: רקפת המאירי

מצגת אקלים לחץ כאן

תרגיל נתיב צרפת לחץ כאן

ספרות  מורה: אסתר לוין

נער החידות ממומביי רומן  לחץ כאן

שיר אמי והנחל  לחץ כאן

רק על עצמי וירח  לחץ כאן

ראי אדמה  לחץ כאן

כאשר היית פה  לחץ כאן

לא זכיתי באור מן ההפקר סיכום  לחץ כאן

צפירה סיכום  לחץ כאן

העיוורת י. שטיינברג  לחץ כאן

ילדי הצל אסתר לוין  לחץ כאן

ילדי הצל סיכום נוסף לחץ כאן

ילדי הצל - סיכום סופי  לחץ כאן

אנגלית 3

תרגיל מס´ 1: קיץ תשס"ו באתר משרד החינוך לחץ כאן

מתמטיקה 4

לתרגיל מתאריך 25.9.11 לחץ כאן

לתרגיל מתאריך 11.10.11 לחץ כאן

לפתרון בחינה באלגברה שאלון 05 מאי 2012  לחץ כאן

אזרחות

לתרגול זכויות עקרונות באזרחות  לחץ כאן

לצפיה בפתרון התרגיל רק לאחר שפתרת בעצמך  לחץ כאן

להורדת מבחן מתכונת מס´ 1 מועד קיץ תש"ע מאי 2010  לחץ כאן

להורדת מבחן מתכונת מס´ 2 מועד קיץ תש"ע יוני 2010  לחץ כאן