בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

נפתחה מערכת למימוש התאמות

משרד החינוך נערך לתת מענה לנבחנים אקסטרנים הזכאים להתאמות בבחינות הבגרות.

לשם כך נפתחה מערכת למימוש התאמות בדרכי היבחנות לנבחנים שאושרו להם התאמות בוועדת החריגים.