בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

מתמטיקה 4 יח´

תאריך המבחן: 

מועד חורף:  23.1.20

מועד קיץ:

מועד א :10.6.20

מועד ב´: 27.7.20

מספרי שאלונים:אינטרני, 35805, 35804

אקסטרני: 315, 314, 

ספרי לימוד:

מתמטיקה לתלמידי 4 יח"ל תוכנית ההיבחנות החדשה מאת גבי יקואל בהוצאת משבצת:

שאלון 35804 חלק א´+ב´+ג´+ ד´ (ס"ה 4 ספרים).

שאלון 35805 ספר יחיד לשאלון זה