בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

מתמטיקה 3 יח´

תאריך המבחן: (לא סופי)

מועד חורף: 24.1.19

מועד קיץ:

מועד א´: 20.5.19

מועד ב´: 11.7.19

מספרי שאלונים:אינטרני: 35381,35382,35182

אקסטרני:  311,312,313

ספרים:

מתמטיקה 3 יח"ל חלק א´ שאלון 801" של יצחק שלו ואתי עוזרי