בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

אנגלית 5 יח´

תאריך המבחן: 

מועד א´: 16.1.20

מועד קיץ:

מועד א´: 15.6.20

מועד ב´: 23.7.20

בקורס נעשיר את אוצר המילים. נשים דגש על הקניית ידע והבנה מעמיקה של כל המבנים הדקדוקיים. נתרגל נושאים של הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, וכתיבת חיבורים. נרחיב ונחזק את מיומנויות הכתיבה והלמידה בכלל ובאנגלית בפרט, ובקיצור את כל המיומנויות הנדרשות להצלחה בבחינת הבגרות.

במהלך הקורס תיבחנו במספר בחינות מתכונת כדי שנוכל לקבל תמונה מהימנה של רמת האנגלית שלכם וכדי שנוכל להעריך ביחד את קצב התקדמותכם לאורך הקורס.

מלבד ספרי הלימוד בהם נשתמש (יפורסם בהמשך), עליכם להביא אתכם לכל שיעור מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי. 

במהלך הקורס תקבלו שיעורי בית אותם תתבקשו להגיש בשיעור שלאחר מכן. אשמח לעמוד לרשותכם גם שלא בזמן השיעורים ולעזור בשאלות ובעיות בהן תיתקלו במהלך הכנת שיעורי הבית.

כל תלמידיי לומדים להעריך בראש ובראשונה את חשיבות השפה האנגלית כשפת התקשורת הבינלאומית הדומיננטית והמשפיעה ביותר בעולם בתחומי המסחר, המדיניות הבינלאומית והתרבות. גם תלמידים שאינם אוהדים גדולים של השפה האנגלית, מגלים לאט לאט שהם יכולים להתיידד עם השפה ולקנות לעצמם שליטה בתחומי הדיבור, הבנת הנקרא והכתיבה. וכל זאת באווירה רגועה ולא מאיימת של למידה עניינית וממוקדת.

בהצלחה.

מספרי שאלונים:

אינטרני: 16106,16117,16108

אקסטרני: 405,406,407

ספרים רלוונטים:

English 5: More Model E, F,G