בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

ספרות

געגועים לספרות היפה

בימינו הגשמיים, החומריים והמתועשים אני מרגישה צורך להחזיר עטרה ליושנה, לציין את יופיה של המילה. מילים יכולות לבנות עולמות, לברוא תמונות וליצור עלילות.

היום כשאנו מדברים במסרונים, מתכתבים ב"ווטסאפ", שולחים "מיילים" וחוסכים במילים - ראוי שנזכור כמה טוב ונעים לכתוב לפעמים, משפטים נאים היושבים בתוך פסקאות נאות ומחוטבות.

תאריך המבחן:

מועד חורף: 8.2.18

מועד קיץ: 31.5.18

מספרי שאלונים:אינטרני סמל שאלון: 904441

אקסטרני סמל שאלון: 005

 

 

הספרות ברוחניות שבה, יכולה למלא חלק בפנימיותינו שאולי הלך לאיבוד, אך לא מאוחר להשיבו אלינו.

לאחרונה שוב עומדת על הפרק סוגיית נחיצות מבחני הבגרות בספרות בפרט ובמקצועות ההומאניים בכלל.

אני סבורה שראוי לשמר בכל העוצמה על הכלי שנקרא המילה היפה ולהמשיך ולנסות לנתב אתכם התלמידים אל האהבה לספר ולמילה הכתובה.

בקורס ננסה להכיר את הנפשות הפועלות ביצירות הקלסיות ואת היוצרים העכשוויים שיוצרים פסיפס תרבותי נפלא.

באמצעות הלימוד וההכנה לבחינה תצליחו על הדרך גם להפנים ערכים.

תזכו בשעה קטנה של חסד ותתחברו באמצעות הספרות אל עולמכם הרוחני, וכך תזכו בתובנות, ותגלו את קסמן של היצירות.

אני מאחלת לכולנו למידה מהנה ופוריה.