בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

אזרחות

תאריך המבחן:

מועד חורף: 23.2.20

מועד קיץ: 18.6.20

מספרי שאלונים: אינטרני: 34204

אקסטרני: 175