בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

גאוגרפיה 5 יח´

הנושאים :

1. ארץ ישראל ומזרח תיכון - בהיקף של 2 יחידות - במבחן זה מצופה מהתלמיד לענות על האקלים באזורנו, צורות התישבות, חקלאות, מים, נמלים ועוד בארצנו ובשכנותינו. המבחן מלווה באטלס ובמפות שונות והתלמיד צריך לענות על שאלות בחירה ושאלות חובה תוך שליטה בחומר הלימודי וכן להוסיף את דעתו האישית.
2. UNSEEN - בהיקף של יחידה אחת - ובו מוצגות שאלות על מדינה כלשהי מרחבי
הגלובוס והתלמיד צריך לענות על שאלות אלו מתוך עקרונות מוסכמים הנלמדים בכיתה
ולהוכיח את תשובתו בעזרת מפות שונות מהאטלס שהוא מביא עימו. כאן יש מקום גם
ליצירתיות של התלמיד ולהעלאת נימוקים וסיבות לתשובתו.
3. פיתוח ותכנון מרחבי - בהיקף של 2 יחידות לימוד - בחינה העוסקת בתכנון המרחב
הפנוי הקיים אצל בני האדם; צורות התיישבות והסיבות להקמתם, פיתוח אמצעי תעסוקה והגורמים להם, יישובים שננטשו והסיבות לכך וכדומה. כאן ישנו חקר מעמיק של הצורות האלה המובנות מאליהן היום, אולם התלמיד לומד מדוע הן קיימות ומה עושים על מנת לפתחן או לעצור את הפיתוח.

 

תאריך המבחן: 19.5.20

יחידות הלימוד בגיאוגרפיה לבגרות:

היחידה

מס´ יח"ל

מס´ שאלון אקסטרני

מס´ שאלון אינטרני

פיתוח מרחבי

2 יח"ל

575

057204

ארץ ישראל והמזרח התיכון

2 יח"ל

573

067203

נתי"ב
(ניתוח תופעות יסוד במרחב)|

1 יח"ל

574

057102

ספרי הלימוד:

לכל חלקי התכנית ולכל שאלוני הבחינה,יותרו לשימוש בבחינת
הבגרות באטלס:

אטלס אוניברסיטאי מלא לבגרות לא מקוצרבהוצאת יבנה, משנת 2000 ואילך.

יש להקפיד שמילון למונחי הגאוגרפיה המצורף לחלק מהאטלסים לא יוכנס לבחינה

 

ג י א ו ג ר פ י ה

מבנה  והרכב בחינת הבגרות בגיאוגרפיה – 3 יח"ל – 5 יח"ל

בחינת 5 יחידות לימוד בגיאוגרפיה בנויה באופן הבא

שלוש-  3  יחידות ליבה כוללות  את הנושאים הבאים: ארץ ישראל ומזרח תיכון נתי"ב- אנסין. – 1 יחידה

כדי להשלים מ-3 יחידות לימוד ל-5 יחידות לימוד יש ללמוד יחידת התמחות – המהווה 2 יח"ל 

יש לבחור באחד מהנושאים הבאים:

"הפיתוח והתכנון המרחבי",

"כדור הארץ והסביבה",

"האדם במרחב החברתי תרבותי"

 

במועד חורף ניתן להיבחן רק בהיקף 3 יחידות לימוד ליבה- א"י מזה"ת ונתי"ב.

במועד קיץ ניתן להיבחן בהיקף של 5 יחידות לימוד

ניתן להיבחן במודולות והרכבים שונים כלומר:

ניתן להיבחן ב-2 יח"ל = א"י ומזה"ת, ניתן להיבחן ב-1 יח"ל = נתי"ב, ניתן להיבחן ביחידת ההתמחות = 2 יח"ל

יש לזכור!!!

הכרה המקצוע אפשרית רק בשני הרכבים : 3 יח"ל = ליבה, ו- 5 יח"ל = ליבה + יחידת התמחות.

מבנה הבחינה ומספרי השאלונים

להלן הרכב שלוש-3  יחידות לימוד

גיאוגרפיה של ארץ ישראל, וגיאוגרפיה של המזרח התיכון – שאלון אינטרני  057203  שאלון אקסטרני- 573 – היקף  - 2 יחידות לימוד

משך זמן הבחינה: שעתיים

מספר השאלות שיש לענות עליהן – 4 סה"כ : שתי שאלות בארץ ישראל, ושתי שאלות במזרח התיכון

גיאוגרפיה של ארץ ישראל

בפרק זה בבחינה 7 שאלות, התלמיד עונה על 2 שאלות

סוגי השאלות שיש במבחן בנוסף לשאלות תוכן רגילות

  • שאלה המבוססת על תמונה/תמונות
  • שאלה המבוססת על קטע טקסט
  • שאלה המבוססת על אטלס ישראל החדש מהדורה מעודכנת 2008
  • שאלה המבוססת על מאמר מתוך מקראה אינטרנטית המופיעה באתר משרד החינוך- המפמ"ר לגיאוגרפיה

גיאוגרפיה של המזרח התיכון

בפרק זה בבחינה 5 שאלות התלמיד עונה על 2 שאלות

אחת מהשאלות מבוססת על מאמר

שאלון 1 יחידת לימוד - נתי"ב – ניתוח תופעות יסוד במרחב – שאלון אינטרני שמספרו  057102  שאלון אקסטרני שמספרו 574

משך זמן הבחינה: שעה וחצי

שאלון זה כולל חמש שאלות, על חבל שלא נלמד. שאלה ראשונה חובה, ומבין ארבע השאלות הנוספות יש לענות על שלוש. סה"כ ארבע שאלות

בשאלון יידרש הנבחן להתייחס למפות, לנתונים סטטיסטיים, לאיורים ודיאגראמות שישולבו בשאלות.

נושאי השאלות בבחינה

שאלה ראשונה- חובה: לרוב מיקום, קווי אורך ורוחב, שכנות, זיהוי יחידות נוף, מאפייני יחידות נוף ואפשרות בין: תפרוסת אוכלוסייה,אדם ונהר,  ועוד...

נושאי השאלות הבאות מהתחומים הבאים:

אקלים: הוצאת נתוני אקלים ממפות, ניתוח קלימוגרף/ טבלת נתוני אקלים, מאפייני אקלים וגורמי אקלים.

מבנה גיאולוגי ותופעות גיאולוגיות

כלכלה- חקלאות, מחצבים ותעשיות רמת פיתוח כלכלי. תיירות.

עיור, גורמי מיקום ערים, ומדרג עירוני

פירמידת גילים- ניתוח, רמת פיתוח המדינה על פי נתונים.

 

יחידת התמחות לצורך השלמה מ-3 יחידות לימוד ל- 5 יחידות לימוד

 "הפיתוח והתכנון המרחבי" – שאלון אינטרני 057204 שאלון אקסטרני 575