בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

לשון

אוהב את המילה הכתובה וכל הקשור בה:

במשפט, בפועל, במילון, בטקסטים ועל כל לשון.

בקורס נלמד ש"לשון אינה אסון"

אני יוצק בחומר היבש "והכאילו מפחיד " הומור, טיפים, ועזרי זכרון.

משתמש באסטרטגיות למידה וביצירתיות.

בעל סבלנות ונכון לעזור לכל תלמיד גם מעבר לשעות הלימוד הרגילות.

תאריכי המבחן: 

מועד חורף:  30.1.20

מועד קיץ: 22.6.20

מספרי שאלונים:אינטרני: 11107, 11108

אקסטרני:210, 211

 

 

 

ספרים רלוונטים, לשון:

 "לשון על כל לשון" שלב א´ מאת יפעת שרעבי ונגה גנאל– ספר תרגול

"תרגלת הצלחת" מאת יפעת שרעבי ונגה גנאל